Prijavi susjeda

Ispod donje linije se nalazi predložak prekršajne prijave koju možete iskoristiti za prijavu nezakonitog prijavljivanja velikog broja birača na određenoj adresi.

Predložak treba upotpuniti podacima; nazivom nadležne policijske uprave, i policijske postaje najbliže mjestu gdje se kriminal dogodio, ime i prezime i adresu sumnjivog objekta, te treba opisati okolnosti koje vas navode na zaključak kako u tom objektu ne žive prijavljeni birači.

Ispunjenu prijavu potom treba poslati poštom ili osobno dostaviti u policijsku postaju, a to možete učiniti na način da prijava bude potpisana vašim imenom i prezimenom ili anonimna.

__________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA (Zagrebačka, ili dr …..)

POLICIJSKA POSTAJA ( Prema mjestu prijave okrivljenika)

PREKRŠAJNA PRIJAVA

Radi prekršaja iz članka16. st.1. i 2.

Zakona o prebivalištu i boravištu građana

PROTIV: Ime i prezime, adresa, mjesto

Što postoji osnovanost sumnje da je:

Neutvrđenog dana u prijavi prebivališta naslovljenoj Policijskoj upravi  (navesti kojoj) dao neistinite podatke o mjestu prebivališta navodeći mjesto i adresu na koju se prijavljuje (navesti adresu), iako na istoj adresi ne prebiva.

Dakle:

U prijavi prebivališta dao neistinite podatke nadležnoj Policijskoj upravi

Pa je time:

Počinio prekršaj iz članka 16. stavak 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (Nn 53/91)

Te se predlaže:

Da nadležna Policijska uprava, Policijska postaja (navesti koja) provede izvidne radnje i

prikupi dokaze u smislu članka 158. st. 1 Prekršajnog zakona, te u smislu članka 239. istog Zakona izda obvezni prekršajni nalog, oglasivši okrivljenika krivim uz kaznu predviđen Zakonom o prebivalištu i boravištu građana.

OBRAZLOŽENJE

Prema saznanju prijavitelja na adresi (navesti adresu) prijavljen je osumnjičenik.

DOKAZ: Uvid u evidenciju

Prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi. Namjera se ispoljava faktičnim i životnim obilježjima življenja u jednom mjestu, a to su primjerice zaposlenje, boravak, socijalni kontakti odnosno manifestacije nazočnosti u mjestu gdje je boravak prijavljen.

Osumnjičenik u trenutku kada je prijavio prebivalište nadležnoj Policijskoj upravi nije imao namjeru u istom mjestu živjeti, nije živio, niti ima mogućnost življenja. Isto je vidljivo iz činjenice da je prijavio prebivalište na adresi koja u stvarnosti predstavlja prostor vlasnika nekretnine (opisati stan – kuću – vlasnika) podoban za življenje vlasnika nekretnine, ali ne i za veći broj stanara.

U konkretnom slučaju stambeni objekt ima 50 četvornih metara, a u istom je uz osumnjičenika prijavljeno 40 građana, što po prirodi stvari prebivanje čini nemogućim a namjeru prebivanja čini simuliranom. (Opisati konkretnu situaciju)

Osumnjičenik dakle u vrijeme podnošenja prijave nije imao namjeru da na navedenoj adresi prebiva niti je prebivao sve do dana podnošenja ove prijave, pa je trenom ispunjenja prijave prebivališta ispunio sva oblježja prekršaja kojeg mu se stavlja na teret.

Predlaže se stoga, provesti izvidne radnje, izdati obvezni prekršajni nalog, podredno optužni prijedlog, te okrivljenika oglasiti krivim i kazniti po Zakonu.

U (navesti mjesto prijavitelja) dana (nadnevak)

PRIJAVITELJ: (Navesti ime, adresumože i anonimno)

DOSTAVLJENO: Preporučeno